Chính sách - Quy Hoạch 3

Tp.HCM: Đôn đốc sớm hoàn thành các quy hoạch đồ án phân khu quan trọng

Tp.HCM: Đôn đốc sớm hoàn thành các quy hoạch đồ án phân khu quan trọng

UBND Tp.HCM vừa chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND các quận, huyện hướng dẫn, đôn đốc sớm hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị, kiến trúc đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch; đồng thời, nâng cao các giải pháp quy hoạch hiệu quả, gắn...

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
Tin đã lưu